نوهان بلوچستان(nohan)

نوهان برگی از دفتر بلوچستان برای گفتن گفتنی ها وشنیدن شنیدنی ها ست.

یکی از خصوصیات جوامعی که از نظر اجتماعی توسعه یافته اند، امکان آنالیز و برداشت صحیح طبق انتظارات پژوهشگران و نخبگان در آن می باشد.

اما به راستی می توان آنالیز و برداشتی صحیح از رویکرد جامعه بلوچستان نسبت به مسائلی که پیرامون آن میگذرد داشت؟!!

برای نمونه بحث انتخابات دوازدهم اسفند ماه انتظارات نخبگان و متفکران اجتماعی و سیاسی را برآورده میکند؟

اگر به جامعه بلوچستان در ادوار گذشته انتخابات برگردیم خواهیم دید تصمیمات جامعه بلوچستان همواره اشتباه بوده یا کاملا سنجیده نبوده است به گونه ای که همه لایه ها و طیف های تاثیر گذار آن در این مساله تفاهم دارند و اذعان می کنند که تا کنون نماینده ای کاردان و شجاع در هیچ کدام از حوزه های انتخابی در منطقه بلوچستان که بتواند خود را متمایز از دیگران نشان بدهد نداشته اند.

جامعه بلوچستان در قبال رویکرد ونگاه و بینش سیاسی نسبت به آنالیز های سیاسی نمره ضعیفی خواهد گرفت زیرا تا کنون کلیت جامعه و حتی اهرم های تاثیر گذار آن و افراد پیشرو و متفکر و نخبه نتوانسته اند به یک بینش و رویکرد سیاسی ثابت دست پیدا کنند.و با تصمیمات سطحی و موضع گیری های کوتاه مدت و ارجاع ان به بطن جامعه نوعی آشفتگی یا سردرگمی سیاسی در جامعه را منجر شده اند.

چیزی به دوازدهم و تصمیم نهایی نمانده اما در اکثر حوزه ها ی انتخابی بینش درستی قالب نمی باشد به گونه ای که آنالیز برای خود کاندیدا نیز دشوار می باشد.

رویکرد برخی اقشار تاثیر گذار و به دنبال آن اکثریت جامعه در انتخابات ریاست جمهوری ادوار گذشته نوعی تحلیل و اتفاق نظر جمعی از جانب قریب به اتفاق صاحب نظران را بهمراه داشت به گونه ای که این دوره نیز انتظار دنباله همان بینش می رود،اما تا به اینجای امر واقعیت جامعه این تحلیل ها را دشوار و غیر قابل پیشبینی نموده است.

گمان می رود فقر روشنفکری و عدم وجود بینش سیاسی درست این ایام را بازار گرمی برای درصد خاصی از جامعه بلوچستان کرده است تا با سوء استفاده از جایگاه اجتماعی و مقبولیت کلی خود معاملاتی نه بر سر منافع جمعی بلکه فردی و قومی یا قبیله ای و حتی منطقه ای بزنند.

اما در این میان نخبگان و تحصیلکردگان بلوچ چگونه نقش خود را ایفا میکنند!!! و به جامعه خوراک فکری و سر نخ می دهند!! جامعه بلوچ که امروز ناگزیر از انتخاب ها و تصمیمات ضعیف گذشته چشم به نخبگان خود  دوخته است.

 نویسنده : - ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠   |    نظرات []   |    لینک ثابت