نوهان بلوچستان(nohan)

نوهان برگی از دفتر بلوچستان برای گفتن گفتنی ها وشنیدن شنیدنی ها ست.

نوهان

فتح باب مقوله سنتگرایی و قیاس آن با پست مدرنیسم را از این رو مفید میدانم که اولا بلوچستان در دوره ای تاریخی با ویژگیهای بدیع به سر می برد ، که از هر دوره دیگر تاریخی این منطقه متمایز است.همچنین پتانسیل هایی در اختیار قوم بلوچ قرار گرفته، که در صورت عدم رویکرد مناسب نوعی فرصت سوزی تلقی می شود. دوما نهادینه شدن تفکرات پست مدرن، جامعه را به سمت درک ویژگی های خاصی از سبک زندگی هدایت می کند و در حالت مفید، دامنه ی کاربرد و درک بالقوه این تفکر در جامعه مشهود خواهد بود.

حال این سوال مطرح می شود، آیا تحولات اجتماعی و دگردیسی نسل جدید بلوچ که در حال رخداد است به نفع اندیشه های پست مدرن خواهد چربید؟ یا همواره تحت شعاع سنتگرایی خواهد بود؟!

نسل جدید بلوچ ،خود را در احاطه سخت افزاری تکنولوژی پیدا کرده و ناخودآگاه در معرض اغواگری جهان لوکس قرار گرفته است و شاید مفهوم درست از مدرنیته را درک نکند! اما آن روی سکه ،افکار سنتی قرار دارد که به پشتوانه خانواده ،اجتماع و محیط سنتی حاکم در جامعه بلوچستان گستره ی تعارضات را افزایش می بخشد. این دوگانگی نوعی ناهنجاری هویتی و فرهنگی را درجامعه به همراه داشته  که منجر به برداشت های سطحی از سبک زندگی و عدم تمایزنگرش مدرن با نگرش لوکس شده است.در چنین بستری نقش نخبگان و نیروهای تاثیرگذار در جامعه در جهت هدایت فرهنگی به چشم می آید، نه به عنوان یک قانونگذار،حتی حق دیکته کردن ارزش ها یا راه حل ها برای مشکلات اجتماعی را ندارند. وظیفه آنها تا پیگیری خصایص و ویژگی های "روشنگری" به منظور "ارتقاء درک" افراد جامعه می باشد. به نحوی که به برابری ارزشها، تفاوتها واعتقادها اجازه دهند تا در حد امکان فعالیت داشته باشند. نتیجه ی چنین رویکردی در منطقه، افراد را به سمتی هدایت می کند تا بتوانند حداکثر امکان برای ساختن زندگی و جامعه خودشان را داشته باشند. اگرجامعه سنتگرای بلوچ به درک صحیحی ازتفکرات  پست مدرن برسد، نسل جدید زمان کافی برای بحث راجع به ایدئولوژی ، سیاست و دستورات دنیای جدید که در حال بوجود آمدن است را خواهد داشت. سختی هماهنگی با تعارض ها، ترس از دست دادن ایدئولوژی و روش سنتی گذشته و ادراکات پیرامون آن، می تواند از عوامل بازدارنده جامعه بلوچ برای تغییر و ساختن جامعه ای پیشرفته باشد. راه حل گذر از این موانع  می تواند، "انتخاب عقلایی" به همراه "رفتارگرایی" همچنین تعدیل و ترد برخی ارزش ها و تجدید نظر در تصمیم گیری هایمان باشد. شاید ریشه دار بودن سنتگرایی در بلوچستان مطرح شدن اندیشه های پست مدرن را پیچیده تر کند، اما تجربه دو جریان عمده قدرت در تاریخ منطقه و ناکارآمدی در پیشبرد مطالبات حقیقی جامعه و عدم تجربه شاخص های توسعه اجتماعی می تواند امتیاز ویژه ای برای تغییر موضع نسل جدید بلوچ باشد.پس می توان گفت زمان آن رسیده تا به جای موشکافی و آنالیز فرهنگ به بازگویی و تفسیر آن متناسب با حیطه عمل و حیثیت پراگماتیک آن بپردازیم. در نهایت باید گفت همراه شدن با اندیشه های "پست مدرن" ، به معنای دور ریختن هرآنچه که در حیطه "سنت" است نمی باشد ، اما پیدا کردن راه هایی برای اینکه بتوان ایده های قدیم و جدید را با یکدیگر به کار برد می باشد.نویسنده : - ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱   |    نظرات []   |    لینک ثابت