نوهان بلوچستان(nohan)

نوهان برگی از دفتر بلوچستان برای گفتن گفتنی ها وشنیدن شنیدنی ها ست.

نوهان 

در این وبلاگ، گاها مباحثی در نقد سنت طرح می شود و از آنجایی که تفکرات مذهبی نیز درحیطه سنت قرار دارند در مباحث نقد ما جای می گیرند،اما طرح چنین مباحثی نباید دلیلی بر نفی یا رد گرایشات دینی و مذهبی قلمداد شود، به عقیده من گرایشات دینی و مذهبی که ریشه در فطرت انسان دارد امری پذیرفته است و بعد معنوی انسان را تایید می کند.

اما با استنباط به این مطلب آیا می توان گفت که همه ی انسان ها باالفعل نیاز به معنویت را احساس می کنند؟!

با جستجو در نوع بشر و گرایشاتی که دارد برای پاسخ دادن به این پرسش دچار تناقض خواهیم شد، اما می توان چنین نتیجه گیری کرد که با توجه به زمینه ای که در ابتدا گفته شد؛ برای اینکه انسان انگیزه ی لازم برای برآورده کردن نیاز به بعد معنوی را در خود احساس کند، لازم است تا این نیاز در او به وجود بیاید. و نکته اینجاست که هر شخص فقط خود می تواند به چنین ادعایی در وجود خود برسد. نه با رجوع به دیگران و گواهی عالمان دین.

معنویت را نمی توان با تلقین و زور نهادینه کرد اما برای تجویز آن ممانعتی نیست، می شود به توصیف آن برای پذیرش اختیاری بشر پرداخت، اما  تمامیت خواهی آن برای عموم وجهه خوبی ندارد.

در ادامه باید گفت؛هرچند مذهب گرایی در نسل جدید و دنیای امروز رو به افول نهاده و کاربرد اجتماعی و سنتی خود را تا حدودی از دست داده است.(بنا به تبادل نظری که با دوست عزیز بنام منتقد داشتم،و به احترام نظر خوانندگان باوجود ادله پیرامون این فرضیه آن را نظر شخصی نوهان بدانید)  اما نمی تواند ملاکی برای از دست دادن کاربرد معنوی آن باشد. نفی آن نفی بعد معنوی انسان است و نفی بعد معنوی برابر با نفی عشق، فضیلت،اصالت و ... می باشد.نویسنده : - ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱   |    نظرات []   |    لینک ثابت