بلوچ، توسعه و مذهب گرایی

نوهان

رسیدن به درجه ی مطلوبی از کمال و توسعه همه جانبه دغدغه ای انکار ناپذیر در نزد بشر و جوامع انسانی است، و جامعه بلوچستان نیز از این مقوله مستثنی نیست. این بحث از آن جهت دارای حساسیت است که جامعه بلوچستان دارای تفکرات مذهبی می باشد،تفکری که بشارت رشد و تعالی و رسیدن به درجات کمال درهمه زمینه ها را به پیروان خود می دهد. همانطور که دردوران صدر اسلام مسلمانان با اتکا به فلسفه ی اسلامی در اکثر علوم به ترقی و توسعه ی چشمگیری دست یافتند و دوران درخشانی را رقم زدند.

و بسیاری با یادآوری آن دوران گرایشات مذهبی را منافات با توسعه می دانند، از طرفی عده ای با یادآوری وضعیت فعلی بلاد اسلامی و عدم توسعه یافتگی آنها، انگشت اتهام را به سمت مذهب گرایی این جوامع نشانه می روند. جامعه بلوچ هم با توجه به شرایطی که دارد، مورد نقد این گروه قرار دارد.

اما تا چه میزان مذهب گرایی مانع توسعه و یا در جهت توسعه منطقه بلوچستان بوده است؟

برای رسیدن به پاسخ دیدگاه های دو جناح موافق و مخالف مذهب گرایی را مختصرا مرور می کنیم؛

- مذهب گرایی در جهت توسعه جامعه می باشد: این گروه ترقی و پیشرفت جامعه را جز از راه تمسک و اعتقادات اصیل نمی دانند، و علل عقب افتادگی جوامع مذهبی را انحراف از مسیر اصلی و اعتقادات حقیقی می دانند.و تمام تلاش و هدف گذاری خود را در جهت حفظ، احیاء و گسترش حقیقت اعتقادی خود به کار می برند. این گروه سرمایه های معنوی و ارزشی را مقدم بر منابع طبیعی و سرمایه های مادی دانسته و توسعه مادی را لطف و موهبت الهی می دانند و چنین تفکری را مقدمه ی توسعه همه جانبه جامعه می دانند.

 - مذهب گرایی مانع از رشد و توسعه جامعه می باشد: پیروان این نظر از آنجایی که مذهب قائل به ارزشها و اصول اجتماعی خاص خود می باشد و رشد و توسعه را محدود به ارزش ها و آموزه های دینی و مانعی بر توسعه می دانند. و اعتقادات و ارزشهای مذهبی مانند؛ تسلیم در برابر شرایط زندگی و موکول کردن پاداش به جهان دیگررا توجیه کننده نابرابری های ثروت و قدرت که مساوی با نابرابری در توسعه یافتگی است می دانند.

 با توجه به این پیش زمینه ی مختصر نمی توان استدلال درستی از میزان نفوذ مذهب گرایی و توسعه نیافتگی در بلوچستان ارائه داد، اما با قطعیت هم نمی توان آن را رد کرد. به هر حال می توان چنین نتیجه گیری کرد؛مذهب گرایی در بلوچستان همراه با مزایایی که داشته با ارزشها و تفکراتی همراه بوده که ازعیار واقعی برخوردار نیستند و با خرافات و بدعت آمیخته شده اند، نتیجه ی آن تقدس بخشیدن به اندیشه ها و رفتارهای غلط و ضد توسعه ای، بی توجهی به امور دنیوی و مادی تاثیر گذار در سرنوست جامعه، پافشاری بر رفتار و اندیشه هایی که آزادی های فردی و اجتماعی را محدود می سازد، عدم توجه به مشارکت همه اقشار جامعه در تصمیم گیری های کلان اجتماعی،مقابله با فرهنگ بومی،عدم توجه به همه ی منابع و سرمایه های مادی و طبیعی و... را برای جامعه بلوچستان به ارمغان آورده است. و این امر دربلند مدت تاثیری مستقیم بر توسعه نیافتگی منطقه بلوچستان داشته است. 

/ 23 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دودابلوچ

کلاغ نیوز ایرانشهر بروز شد www.kalag-news.lxb.ir

bardia

نوک مگسک زیر خال سیاه

مجید دانشور

ورنای گرامی اسلام هم دست کمی از ادیان دیگر ندارد. یکی از پیشرفت های بشر شبیه سازیست که مخالفت بسیار از سوی ادیان دارد. از نظر علمی شما حق دارید قران و نوشته هایش شک کنید اما آیا دین چنین اجازه ای به شما می دهد؟

منتقد

ادامه دو نظر قبلی : قشر تحصیلکرده بلوچ از قدرت فکر و خلاقیت خودش برای برون رفت از این بحران استفاده نکرده و نمی کند و چون توانایی اینکار را ندارد شروع به ایراد گرفتن از جامعه و ملا کرده است تا به نوعی وجدان خودش را راحت کند.

ورنا

آقای دانشور در کجای قران آمده شبیه سازی ممنوع است؟! درضمن بسیاری از اومانیستها (انسان گرایان) با شبیه سازی مخالف اند و برعلیه این کار کمپین هایی تشکیل داده اند آنها را چه می نامید آیا می گویید انسان گرایی با شبیه سازی که یکی از دست آوردهای علمی است مخالف است ؟

مجید دانشور

جناب ورنا مگر در قرآن از همه چیز نامبرده شده؟ اسلامی که کشیدن نقاشی انسان و حتی گرفتن عکس را نوعی شرک می داند، چگونه با شیبه سازی کنار میاد؟

عبدالله

به نظر من دین با توسعه منافاتی ندارد و نباید کج فهمی و بدفهمی عده ای از مدعیان دینداری و یا مخالفان دینداری را به حساب نقص در دین گذاشت.شاید مسائلی که امروزه در مورد در تضاد بودن دین و توسعه مطرح میشود را باید به حساب تفسیر نادرست از دین گذاشت.. شاید برای دوستان جالب باشد جامعه ی آمریکا که توسعه یافته ترین کشور دنیاست به شدت مذهبی است و بالای 75 درصد آن از نظر مذهبی پایبندی شدیدی به دین خود دارند...

عبدالله

آقای دانشور مخالفت با مسئله ی شبیه سازی مربوط به اسلام و غیر اسلام نیست که حتی در میان میان جامعه ی علمی هم مخالفان سر سختی با دلایل علمی محکم دارد همچنان که موافقان آن هم با قدرت از آن دفاع میکنند

مجید دانشور

عبدالله گرامی من شبیه سازی رو به عنوان نمونه ای از تضاد دین و پیشرفت انسانی گفتم و کاری هم به موافق و مخالفش ندارم. آمریکایی تکلیف خودش رو با دین روشن کرده. دین در خانه و کلیسا محترم و کسی هم باهاش مشکل نداره. ما هم همچین دین داری می خواهیم که دین عاملی برای برتری و تبعیض نباشه.

عبدالله

مجید جان باز که همه چی به نام دین تمام شد!!! کجادین با پیشرفت انسانی مخالفت کرده؟چرا بحث دین رو از دیندار نما ها جدا نمیکنیم؟ اگه فلان کس در فلان جا یک فتوا میده که نباید اون رو به حساب همه گذاشت و اصل دین رو زیر سوال برد!در مورد اون مثال شبیه سازی که که گفتین نمونه ای از تضاد دین و پیشرفت انسانیه باید دوباره بگم که مخالفاش نه فقط مذهبیا که دانشمندان و اهل علم هم کم باهاش مخالفت نکردن که دلایلشون هم منطقی بوده!!