/ 1 نظر / 10 بازدید
عبدالحمید خدایاری

سلام نوهان عزیز. این حرکت مفید شورای شهر را به فال نیک می گیریم و اگر از ما دعوتی صورت بگیرد حتما با کمال میل در هر دوجلسه صبح وعصر حضور خواهیم یافت.مانا وپاینده باشی دوست خوبم