مهتاب از قفس پرید

نوهان

شب بود و سکوت

دخترکی تولدش را فریاد زد

نخل ها رقصیدند و کهورها جشن گرفتند

ستاره ها نور افشان شدند

آسمان و زمین بلوچستان سراسر مهتاب بود

ما در خواب بودیم 

مهتاب از سکوت از خواب می ترسید

ما از قبرستان

مهتاب پشت تپه ماهور ها،پشت نخلستان را دید

ما خوابش را

مهتاب سرخ،سفید،سبز را دید

ما سیاهی را

مهتاب پرواز کردن را آموخت

ما ترسیدن را

مهتاب بلوچ را با تار و پود ها ساخت 

ما از بلوچ تار و پودی بیش به جا نگذاشتیم

مهتاب سکوتمان را فریاد زد

ما فریادمان را سکوت کردیم

مهتاب تنها ماند تا تنها نباشد

ما با هم بودن را نفهمیدیم

مهتاب روزهای تاریکمان را مهتابی کرد

ما روزها هم در خواب بودیم

مهتاب بی تاب شد

ما در خواب

شب بود و سکوت و کویر

مهتاب از قفس پرید  

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بلوچ روشنگر

پیشنهاد یک موضوع اساسی! چرا جامعه ی بلوچستان در چند سال اخیر با درگذشت هنرمندانش این همه غمگین می شود؟! بدرود

بَــلوْچــانی زُبــان (ایوبی ایوب)

باسلام آپم(دستورزبان) @@@@@@@@@@@@ ayoob673.blogfa.com @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ نِـشْـتِن = نشستن(مصدر ) 1.نِشْتـُـنْ = نشستم 2. نِشْتَـیْحْ3.نِشْتْ (سوم شخص مفرد.ماضی ساده) 1. نِشْتِن : نشستیم 2.نِشْتَیْحْ= نشستید 3- نِشتَنْتْ = نشستند ﺁتِـن+ ﺁتْکِـن= ﺁمدن(گویش سرحدّ؛مکـُّـران)(مصدرفعل لازم ) 1.ﺁتـَـن=ﺁمدم 2-ﺁتَـیْحْ=ﺁمدی 3-ﺁتْ(= ﺁمد)(سرحد؛ لهجهٴ زاهدان) 1ﺁتِن= ﺁمدیم 2- ﺁتـَـیْحْ = ﺁمدید 3- ﺁتـَـنْتْ = ﺁمدند(آوان آتـَـن) ﺁتْکِـن= ﺁمدن(گویش مکـُّـران){مصدر) 1ﺁتْکـُن=ﺁمدم2ﺁتْکـَـیْحْ=ﺁمدی 3ﺁتْـکْ= ﺁمد1ﺁتْکِن2ﺁتْکـَـیْحْ 3ﺁتْکْ جِـسْتِـن = دویدن،فرارکردن(مصدرفعل لازم:سرحدّ) 1. جِسْتـُـن = دویدم 2. جِسْتَـیْحْ 3.جِسْتْ : دوید(سوم شخص مفرد ) 1. جِسْتِن2. جِسْتَـیْحْ3. جِسْتَـنْتّ :دویدند مُرتِــن=مصدر(ماضی ساز)

هیچکس

سلام. شعر زیبایی بود.اما خیلی از بلوچها بد گفتی. ما در خواب بودیم.ما از قبرستان می ترسیدیم.نا سیاهی را میدیدیم. مثل سریالهای ایرانی شده.یک نفر خوب و متعالی بقیه همه بد ....

تهتال

سلام نوهان عزیز. شعرتون خیلی جالب و پر مغز و محتوا بود. خدا رحمتشون بکنه.

واحد

سلام. وقتی حس و آگاهی توامان شوند چنین اثری متولد می شود. البته می دانم و می دانی و معترفیم که ادعای شاعری نداری. با اینهمه این قطعه حرفها دارد که از بعصی اشعار هم بالاتر می ایستد. حالا فکر کنیم که چه خصوصیتی در آن است که چنین می شود.

Abdollah

besyar ziba.... male khodete nohan jan?

سیسوگ

سلام شعر جالبی بود . زبان شعر گویاترین زبانی است که مفاهیم رابه مخاطب منتقل میکند

بَــلوْچــانی زُبــان (ایوبی ایوب)

باسلام مجدد @@@@@@@@@@@@@@@@@ ayoob673.blogfa.com *منتظرحضور* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ اصطلاحات تخصّصی شعرو ادبیات بامعادلِ بلوچی گالَـیْحْ شاهِڃم/gāleišāhëhm/ عَروض شَـیْـر/ šeir/شعر بَـدَلْ گـَـپّ/badalgapp/ترجمه بَـدَلْ؛ زانْـت یا بَـدَلْ زانُـۏک/badalzānӧwk/ مُـتَـــرجم تَـوارْگال/tavārgāl/ وزن شعر کالِب/kāleb/ قالب شعر گال/gāl/ بیت شعر گالـُک/gālok/ مصراع،نڃم گال هَـمْدَپ/hamdap/ قافیه ی شعر پَرْدَگ دار/pardagdār/ حاجب شعر هَـمْـرِدْ/hamred/ ردیف شعر کـَـیْـدْ/keid/ قید اِشْکِلْ/eškel/ حرف رَویّ درقافیه رِدْپْ/redp/ حرف ردف درقافیه نۏکڃن شَـیْرْ/nӧwkënšeir/ شعرنـو گـَـزَلْ/gazag/ غزل دوکـَـشّ/dokašš/ قالب مثنوی کـَـسیدَگ/kasīdag/ قالب قصیده زِرْ/zer/ بَحر شعر دَپْکـَـپّ/dapkapp/ هِجا کـَـپّ/kapp/ رُکنِ وزن شعر کـَـپّ کـَـپّانْک/kappkappānk/تقطیع اُرْدْ دَپْکـَـپّ/orddapkapp/هِجای کوتاه مَزَنْدَپْکـَـپّ/mazandapkapp/هِجای بلند دِراجْدَپْکـَـپّ/derāǰdapkapp/هِجای کشیده کـَـپّانْک/kappānk/اَرْکان اِمْلاگ/emlāg/املا کـَـلاسیگ/kalāsīg/کـَـلاسیک گـَـپّ/gapp/جمله گـَـ

جمال ناصر

دریغ و درد

بَــلوْچــانی زُبــان (ایوبی ایوب)

باسلام درماه مبارک رمضان علاوه برسایرمطالب ترجمه ی آیاتی از قرآن (کلامُ الـلّه) به بلوچی: کــُـرْآنَــیْـحْ بَـلـۏچی بَــــدَلْ گــَـپّ= ترجمه ی قرآن به بلوچی: _______________________ ayoob673.blogfa.com __________________________ بِسْم الله الرَّحمنِ الرَّحیم *. شَهْرُرمضان الَّذی اُنْزِلَ فیهِ القرآنْ هُـدَیً لِـلـنّـاسِ وَبَیِّـنٰـتٍ مِّنْ الهُدیٰ واْلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکـُـمُ الْشَهْرَفَـلـْـیَصُمْهُ وَ مَن کان مَریضاً أَوْ عَلیٰ سَفرٍفَـعِـدَّةٌ مِن اَیّـامٍ أُخَـریُـریـدُ الـلّهُ بِـکـُـم الْـیُـسْـرَوَلایُـریدُ بِـکـُـمُ الْعُسْـرَوَلِتُـکـْمِـلوا العِـدَّةَ وَلِتُکـَـبِّروالـلّهَ عَلیٰ ماهَـدیٰـکـُـم وَ لَـعَـلَّـکـم تَشْکـُـرُون* تـرجمه ی بَـلوچی= بَـلـۏچــی بَـدَلْ گــَـپّ (( رمَضانْ ماهِـڃ که یـڃ ماها کـُـرْآنْ یِـڃـرْآتْکــَـه پَـه انسانَـیْحْ هدایت و راهْـبَـلَـدْ بَـیَگا گـۏن نِـشانِـیانِـڃ چَـه هدایت وراهْـبَـلـَـدیِ حَـکّ وباطل؛ گــُـرا هرکــَـسڃ که چَه شما ماهـا بِگِــنْدیتّ ؛ رۏچَـگـا بِـدرایتّ و آ کـَـسڃ که مریضِـن یا که سفراهِـنْ؛دِگِه رُۏچان رُۏچَگ بِداریتّ؛الله شُمَـ