/ 2 نظر / 5 بازدید

یه شعر در وصف فرهادی سری به این وبلاگ بزنید www.rayanama.mihanblog.com

رازگو بلوچ

آخ آخ نوهان نگو! همان شب که اسکار گرفتنش اعلام شد نگاهش کردم. هنر خالص. دوربیین حو کارکردان محو صوت محو تروکاز و امثالهم محو حتی تکنیک هم محو حتی درونمایه هم محو!!! فقط نمایش عریان و ریز و پیچیده آدمی و دغدغه هایش در شرایط مختلف. جالب این که هیچ ظاهر و لو کیشن های جذاب و کشش داستانی خاصی هم ندارد.