کلیت مطالبه فرهنگی برخی از فعالان اجتماعی ایرانشهر از فرماندار

 نوهان          

         روز چهارشنبه 10 اردیبهشت جمعی از جوانان ایرانشهر دیداری با آقای داودی فرماندار شهرستان داشتند و ضمن عرض خیرمقدم به ارائه نکات و دغدغه هایی در بخش های مختلف به صورت تخصصی پرداختند.از اهداف این جلسه که اکثرشان جوانان فعال اجتماعی،فرهنگی و سیاسی شهر بودند،انتقال تیتروار مسائل کلان شهر و ذهنیت سازی بدون واسطه از تفکر نسل جوان در ایرانشهر بود.برخی از حاضرین در جلسه:هاشم گودرزی،یاسرکرد،مرتضی سایگانی،محمدانورامیری،عبدالخالدآهوپا،سارا خوشخو،مصطفی دانشور،سمیه ریگی،عبدالرحمن نورزهی،اشکان اروند،فریدتحان زاده،رضادوستکام،فاروق رگام،انورآسوده،نعیمه داودی،عبدالواحدنرماشیری،عبدالناصر امیریان،منوچهر بشکول،حمیدالدین دشتی،رقیه ایرندگانی،آمنه داودی بودند که هر کدام مطالب ارزنده ای را بیان داشتند.متن زیر توسط بنده به نمایندگی جمع پیرامون توسعه فرهنگی و با توجه به مدت زمان پنج دقیقه ارائه شد.

به نام خداوند لوح و قلم                   حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده رازهاست                نخستین سرآغاز آغازهاست

آقای داودی به ایرانشهر خوش آمدید،به ایرانشهر سبز و زرخیز،ایرانشهر مهربان که آغوشش همواره پذیرای بلوچ و فارس بوده است،ایرانشهر دوستدار فرهنگ و هنر و جویای منطق،خلاصه آقای داودی به شهر خودتان خوش آمدید.

همانطور که حضرت عالی به خوبی در تشریح برنامه های خود بیان فرمودید و به توسعه بخش فرهنگ و هنر مفصلا اشاره داشتید. یکی از مطالبات جدی جوانان ایرانشهر بخصوص جمع حاضر که نماینده افکار موج نوی ایرانشهر هستند نیز همین مبحث است.توسعه نرم اصطلاحی که بنده آن را به موازات توسعه سخت افزاری و اقتصادی با اهمییت می دانم.

آقای داودی فرماندار عالی قدر اگر طالب توسعه و ترقی فرهنگی هستید باید بر دو ویژگی و جنبهی مردم بتوانید تاثیر عمیق و ماندگار بگذارید: 1. اندیشه 2. شناخت. امری که به دلیل عدم سیاست گذاری کارآمد سال های گذشته در شهرستان بیش از پیش نیازمند توجه است.

آقای داودی قطعا حضرت عالی با توجه به تجربه و تدبیرتان این شور و احساساتی را که در ماه عسل حضورتان دوچندان است را مبنای محوری قرار نخواهید داد و یقینا خوب می دانید موفقیت و حصول نتیجه پایدار پروسه ای کارشناسی شده و صرف هزینه های مادی و معنوی را می طلبد. بسیاری از صاحب منصبان و مدیران قبلی و فعلی ایرانشهر از فرهنگ و هنر در بیان برنامه های خود سخن گفتند و از این حساسیت مردم تنها استفاده شعاری و ابزاری کردند اما دریغ از یک قدم مردانه و استوار، اگر رفتند شعارهایشان هم رفت و اگر هستند اندر خم کوچه اول مانده اند.

از این رو انتظار می رود سیاست و هدف گذاری های فرهنگی و هنری شما قابل سنجش و منطبق با شاخصه های علمی باشد و از برخورد سلیقه ای چون ادوار گذشته در این بخش پرهیز کنید.برای برون رفت شهرستان از شرایط کنونی و ترسیم نگاهی مترقی باید قالبی نو دراندازید و با بها دادن عملی به مطالعه و پژوهش در این عرصه حسن نیت خود را عملا نشان دهید. نه تنها از ظرفیت های موجود بهره بگیرید بلکه ظرفیت سازی در این بخش را نیز سرلوحه سیاست های فرهنگی و هنری خود قرار دهید.

/ 2 نظر / 34 بازدید
وحدت پرس

با سلام شبکه اطلاع رسانی وحدت پرس آماده بازنشر مطالب شماست این شبکه با هدف گسترش مبانی وحدت آفرین بین شیعه و سنی به صورت آزمایشی فعال می باشد/

...

تو رو خدا به وعده هاایی که میدین عمل کنید