نوکین روچ و سال مبارک بات

   فرا رسیدن سال جدید و بهار 1393 را به همه تبریک عرض می کنم و امیدوارم با نو شدن ایام بتوانیم نگاهی نو داشته باشیم و با بازنگری به کاستی هایمان افق جدیدتر ترسیم و مسیر هموارتری را بپیماییم. از همین جا کم کاری هایی که در سال 92 داشتم را می پذیرم و سعی را بر آن دارم در سال جدید حضوری مفیدتر در کنار شما بزرگواران داشته باشم. در پایان آرزوی آبادانی و رفاه و آسایش را برای همه هم استانی ها و مردم شریف بلوچستان دارم.

(نوهان بهار 93)

/ 1 نظر / 33 بازدید

علی نارویی نیز با وجود وضعیت وخیمش نیز در این میان مورد شکنجه قرار گرفت و در زیر شکنجه های سخت و طاقت فرسای نیروهای متجاوز به شهادت رسید.