پیامک

تابستان 92 را پشت سر گذاشتیم،فصلی گرم و سوزان و با فراز و نشیب هایی پر از خالی! تنها مزیت این فصل تعطیلات و فرصت برای فکر کردن بیشتر به روزمرگی ها بود. هرچند اتفاقاتی مثبتی هم رخ داد اما در کلیت همین بود که عرض کردم.با شروع پاییر و درگیر شدن با مشغله های کاری و فکری ریز و درشت تازه قدر ایام از دست رفته را می خورم و انگار این بازی همیشه ادامه داشته و دارد! شاید حواشی مختلف این روزها دست و بالم را بسته باشد و کمتر به روز باشم. از طرفی تغییراتی در مضمون و زمانبندی نشر مطالب ایجاد خواهد شد. 

/ 0 نظر / 25 بازدید