پاسخ عده ای از دوستان به پنج پرسش از روشنفکران بلوچ

درود به همه عزیزانی که با ارائه دیدگاه خود در این مسیر تنهایمان نگذاشتند،در دیدگاه های ارائه شده نکات ظریف و قابل تاملی وجود دارد که در ادامه این مطلب به اشتراک گذاشته می شود.

یاسر کرد:1- برای پاسخ به پرسش اول شما را ارجاع می دهم به تمام سنجش های آماری که  از میزان  توسعه یافتگی   استان با استفاده از  متغیرها و شاخص های  مختلف در طول این 70 سال اخیر.  در تمام این نماگرها رتبه استان ما در رنکینگ استانی در رتبه های آخر قرار داشته است. پس  ارتقاء و بهبود جایگاه استان رسالت اصلی همه است بالخصوص روشنفکران . و از این جهت است هر چیزی که جایگاه قوم بلوچ و توسعه استان را به مخاطره انداخته است قابلیت اینرا دارد که در مباحث روشنفکری به آن پرداخته شود. این ضرورت در  نقد نگرش ، هنجارها و ساختارها بیشتر است.

2- روشنفکری تقلیدی  و پسماند روشنفکری دیگران واژگان خیلی آزار دهنده ای هستند. باید به یک نکته توجه داشت که بخش اعظم مباحث روشنفکری در بر گیرنده اصولی جهانشمول هستند وقتی از دموکراسی صحبت می کنیم این مفهوم جهانی شده است و همه به آن می پردازند چه یک فرانسوی و چه یک روشنفکر بلوچ . از آزادی ، حقوق بشر ، توسعه و جهانی شدن همه سخن می گویند پس نمی توانیم بگوییم که ما در تقلیدی بی یال کوپال و تحریف شده هستیم. البته از این نکته هم نباید غاقل شد که خیلی از مباحث ما اختصاص به فرهنگ خودمان دارند و باید در فرایند مدرنیزاسیون و نوسازی  آنها را نیز مورد توجه قرار داد.

3- چنانکه  پیشتر گفتم جریان روشنفکری ما طفلی بیش نیست . تحصیلکردگان را نمی توان روشنفکر به حساب آورد چرا که آنان  از منافع فردی خویش خارج نشدند. و این سخن درست است که خیلی از آنانی که گام در مسیر روشنفکری گذاشته اند جامعه خویش را نمی شناسند و حتی طرح مباحث و ارائه راهکار که ویژگی اصلی روشنفکری است توسط روشنکران دارای اشکال است  زیرا  جای پژوهش و تحقیق و استفاده از نتایج تحقیقات در طرح مسائل خالی است.

4- جواب این سوال ، آری است چرا که آنچنانکه پیشتر اشاره کردم ما با چنان ساختارهای متصلب و غیر قابل انعطافی روبروییم که گاهی حوصله اندک روشنفکران ما  نیز سر می رود و خشمگین می نویسند .

5- آنچه که در پاسخ به این سوال باید گفت : استراتژی اول : افزایش عددی و کمی تحصیلکردگان جامعه ما است بالخصوص در مقاطع تکمیلی و دکتری . استراتژی دوم : نقد از فرهنگ خودی و نگرشهایی که باعث عقب ماندگی ما شده اند سوم: احساس مسئولیت  اندک چهره های شاخص علمی ما در تئوریزه کردن مباحث و راهبری نسل جوان چهارم: رشد فرهنگ عمومی  هم از طریق رسانه ها و هم از طریق سمن ها. پنجم : گسترش فرهنگ نقد وتحلیل .

 مصطفی:1.در هر جامعه خواسته و ناخواسته مباحث روشنفکری و نقادی وجود داشته و دارد. درجه نفوذ عمق و سطح گستره مباحث در جامعه به بافت اجتماع مورد نظر وابستگی دارد. اما هرچه که باشد روح روشنفکری فراتر از روح جمعی اجتماع است۲. روشنفکر گرانشگاه اندیشه هاست. اندیشه ها  را به عنوان ورودی گرفته و در نوع کاربرد و اندیشه جدید برونداد می کند. ۳. روشنفکر اگر درک درست نداشته باشد باید در نقش خود تجدید نظر کند. روشنفکر کارش تحلیل جامعه و دادن فکر است پس اگر حرفی خلاف جریان جامعه می زند نمی تواند دلیل بر عدم درک درست باشد. بل دلیل بر پیشروی است ۴. اگر هم چنین باشد دلیل آن است روشنفکر پیشرو است. جامعه باید از او تاثیر پذیر نه به عکس. اگر تحمل نمی کند پس باید در پی تغییر باشد این یعنی رسالت روشنفکری ۵. نقد درون با تکیه به ارزشهای دورن فرهنگی، بازسازی ارزشهای بر پایه های فرهنگی بومی، علاوه بر دید نقادی باید بر تقویت خودباوری جمعی تاکید شود نه بر تخریب روح جمعی. اینا به ذهنم رسید امیدوارم روشنفکران ما چنین رسالتی را به درستی ایفا کنند 

 

رئیسی (فنوج):با سلام در مورد سوالاتی که پرسیدیدسوال اول بله چونکه اگر ما مباحث روشنفکری رو در بلوچستان مطرح نکنیم از قافله روشنفکران دنیا عقب می افتیم همونطور که در بسیاری ازمباحث از جوامع بشری عقب افتاده ایم به علت روشن نشدن بسیاری از مباحث که مبادا باروشن شدن بسیاری از...ازجامعه طرد شویم بایستی به سمت پیشرفت ونوآوری پیش برویم. دوم:خیر سوم:خیر چهارم:بله با کمی گشت وگذاردر فضای مجازی به درستی به این مطلب پی می بریم. پنجم:بایستی روشنفکران بلوچ مطرح نمودن بحث های اجتماعی فرهنگی وسیاسی به سمت روشن نمودن جامعه بلوچستان پیش برویم. به امیدرشد وشکوفایی جامعه بلوچستان.

 

محمد رضا آفتاب: سلام به هیچ وجه در مقام دفاع کردن از خودم نیستتم و نیز قصد ندارم به کسی حمله کنم. حقیقتش از ادبیات و ونثر جوابیه شما خیلی خوشم آمد، حیف است که این شیرین بیانی شما به تلخی گراید. همین قدر که به نظر بنده حساسیت نشان دادی و در حقیقت ارزش قائل شدی بسیار از شما سپاسگذارم. در بلوچستان افراد دست به قلم کم داریم دوست ندارم کسی را از خودم برانم. بلکه در فکر سامان دادن و ایجاد فضا برای گفتگوی اندیشمندان بلوچ هستم و با همفکری دوستانی چند در تهران در آستانه ی تشکیل "انجمن بلوچهر" هستیم که حتماً به کمک های شما و دوستانتان از سراسر جامعه ی بلوچستان نیازمند می باشیم. باهم به فکر بلوچستانی آباد باشیم.

 

نارویی:سوالاتی که پرسیدید بله خیر خیر خیر با اتحاد و حمایت همدیگر و خالی نکردن میدان و دست کم نگرفتن توانایی ها یامان مارا با پیشرفت روبرو خواهد کرد روشنفکری جوامع دیگر و روش هایشان را مدنظر دارد اما مقلد صرف نیست. اگر آستانه ی تحملش پایین باشد دیگر روشنفکر و یا خوش فکر نمی شود نامیدش ؛ استعدادهای بلوچستان آنچنان بالاست که نیاز است فََکرش روشن شود تا بتواند استغدادها و توانایی هایش را به منصه ظهور برساند.

 رحیم:سلام بر توهان عزیز
درجواب سوال اول:همه جوامع به سوی جلو گام برمیدارند و این یعنی بهتر شدن رفتار و اندیشه و خود معنی آن فکر روشن در برابر گذشته است.جوامعی به وسیله برداشت درست و تجزیه و تحلیل بافت های فرسوده میپردازدو با اصلاح همان بافت ها سعی در بهتر شدن میکند و جوامعی دیگر چون جوامع جهان سوم با فرو ریختن یک باره هرآنچه که دارد سعی در رسیدن به نقطه ایی میکند که شاید هزاران سال طول کشیده است تا به آنجا رسندیا به اصطلاح من همان پخته خواری است.
دوم:خب مسلمه بعض از دستآوردها حال هرچه که باشد نتیجه تلاش گروه دیگری است و استفاده آن توسط دیگران نه پسماند خواری است ونه موجه ایرادبلکه امروزه خیلی از نظریه های علمی به همین گونه به نتیجه تبدیل میشوندجامعه بلوچ نیزاینگونه است ما باید از آرا و عقاید دیگران استفاده کنیم تا به مقصود کامل آن برسیم.
سوم:من موافق این سوالتان هستم نه که ندارند بلکه شاید بعضی از نقص ها یا محدودیت ها(تابو ها)را به عمد نادیده میگیرند یا سعی در تخریب کلی انها میزنندو این خود نتیجه اش برخورد فی مابین خواهد بودتوسط سنت نگرها یا طرفداران آنها که عموما مذهبیون هستند.

/ 6 نظر / 5 بازدید
رازگو بلوچ

سلام. دغدغه تان ارزشمند و ستودنی است. البته سوالات مطرح شده کمی پختگی بیشتری لازم داشتند که به نظر من جواب های مصطفی دانشور آنها را تکمیل کرده است. راستش به نوبه خود نمی توانم پاسخی درخور به سوالات تان بدهم. چون شناخت کافی از دغدغه ها علایق و سلایق جایگاه و پایگاه و نفوذ اجتماعی و پختگی در فکر و گفتار روشنفکران بلوچ ندارم. بدبینی ناشی از ریزش تقریبا صددرصدی جریان روشنفکری همدوره های خود در طی دوره اصلاحات و تبدیل شدن آنها به فرصت جویان (و نه لزوما فرصت طلبان) اجتماعی از این پاسخ ناتوانم کرده. هنوز در کمای همان حادثه هستم و نمی دانم تغییرات قابل اعتنایی در نسل بعد از آن وجود دارد یا خیر. تاثیر دنیای مجازی ناچیز است. فوق العاده ناچیز. این روزها در حال برآورد این واقعیت بوده ام. کانال محسوس اجتماعی دیگری که خالص و مستقل باشد وجود ندارد. ما هم هنوز تصمیم خود را نگرفته ایم که به سمت جامعه برویم. نمی دانیم این نرفتن مثبت است و مصلحت چون وقت آن نیامده یا کاهلی و یاس و مصلحت طلبی است. خیلی چیزهای دیگر هست که در نگاهی واقع بینانه و نه رجز خوانانه نمی توانم به آنها جواب بدهم. شما جوابی دارید؟!

بهادر

با مطلب روشنفکر!!!!! به روزم

مرز ارتباط

راستی نگفتی نوهان یعنی چه ؟

ایرندگان بزرك

سلام . موفق باشید . خوشحال شدم كه سر زدی.امید است هماری ها بیشتر باشد . لطفا درصورت امكان لینك فرمایید .

تهتال

21 فوریه(2 اسفند) روز جهانی زبان مادری گرامی باد. مطلبی در همین ارتباط در وبلاگ تهتال موفق باشید

نازیل نیوز

با سلام خدمت برادر عزیز و گرامی به وبلاگ نازیل نیوز سر بزنید http://nazilnews.blogfa.com