محمد سعید اربابی؛نماینده ای که دوست ندارد خاکستری باشد! (قسمت اول)

نوهان

تکیه زدن بر کرسی مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که تنها 10 سال از شروع فعالیت مدیریتی و اجرایی شخص  گذشته باشد فارغ از هر تحلیل نشان از خوش اقبالی دارد که محمد سعید اربابی از این امتیاز برخوردار بود. نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان و بخشهای تابعه در حالی از بلوچستان رهسپار خانه ملت شد که در شعار های تبلیغاتی اش وعده توسعه پایدار برای منطقه را داده بود شعاری سنگین و دهان پُرکن که در کنار مهارت،تخصص و دانش نیاز به عزمی راسخ،شجاعت و صراحت دارد و نباید فراموش کرد که همه ی این معادلات باید در یک دوره 4 ساله به صورت دقیق سیاست گذاری و محقق شوند.

نام یک نماینده در دو صورت ماندگار می شود یا نقاط ضعف زیادی داشته باشد و یا بسیار توانمند باشد به قول معروف سیاه یا سفید و مابین این دو نیز طیف خاکستری جای دارد که تقریبا اکثریت را به خود اختصاص میدهد. معمولا هیچکدام از وکلای مجلس نمی خواهند جزو دسته اول باشند(این دسته فراتر از حد معمول جذب زد و بند و جناح بازی و رانت خواری می شوند) همه نمایندگان خواهان گذاشتن نام نیک از خود هستند یعنی دسته سفید،اما به دلیل نداشتن برنامه و توان عملی یا علمی از نیل به آن عاجزند و با قرار گرفتن در سیستم روتین و کاری معمول مجلس تنها به مشق وکالت و گاها تذکر و نطقی بسنده می کنند (این دسته خیرو شرشان چندان به چشم نمی آید) اما دسته سوم که معمولا کیمیا هستند و به آسانی یافت نمی شوند باید از ویژگی های فوق الذکر که لازمه دست یابی به توسعه پایدار است برخوردار باشند. بنابراین اگر شعار توسعه پایدار محمد سعید اربابی را چیزی فراتر از یک وعده تبلیغاتی ایام انتخابات تلقی کنیم باید بگوییم وی نماینده ایست که دوست ندارد خاکستری باشد اما براستی عملکرد او در یکسال و نیم گذشته نشان از چنین میل و خواسته ای دارد؟!

ادامه دارد...

/ 3 نظر / 30 بازدید
yas

اربابی توی هیچ کاری موفق نمیشه فقط بلده کار خراب کنه و بنظر اون هیچکس اهمیت نمیده شما که مشاورش هستی بهش بگو الکی خودت رو خراب نکن[عینک]

پجار

جوانی یعنی طوفان شنیدی اگر طوفان بیایدهمه چیز را با خود می برد وبرای بازماندگاه جز آه وافسوس چیزی باقی نمی گذارد؟ زمان قدیم برای عزا وعروسی آدم مسن جلو بود وجوانان پشت سر . مجلس یعنی مشورت درایت تفکر برای پیشرفت دیار خود نه سهم وباج خواهی از مسئولین برای اشغال کرسی بیشتر مدیریت برای انتخابات آتی. آقای نرماشیری به سعید جان بگو: بیا پدا شتکین تلارانی دلان دران کنین/گران بهایین دوست و مهران پدا ارزان کنین دور نهنت منزل هزار نازو هزار گنجین/همبلان زورن چو دور سرین کوران رومبان کنین

پجار

جوانی یعنی طوفان شنیدی اگر طوفان بیایدهمه چیز را با خود می برد وبرای بازماندگاه جز آه وافسوس چیزی باقی نمی گذارد؟ زمان قدیم برای عزا وعروسی آدم مسن جلو بود وجوانان پشت سر . مجلس یعنی مشورت درایت تفکر برای پیشرفت دیار خود نه سهم وباج خواهی از مسئولین برای اشغال کرسی بیشتر مدیریت برای انتخابات آتی. آقای نرماشیری به سعید جان بگو: بیا پدا شتکین تلارانی دلان دران کنین/گران بهایین دوست و مهران پدا ارزان کنین دور نهنت منزل هزار نازو هزار گنجین/همبلان زورن چو دور سرین کوران رومبان کنین