موسسه خیریه بوستان مادر میدان عمل برای انسان های خوب

نوهان

در دل من چیزیست

مثل یک بیشه ی نور

مثل خواب دم صبح

زیر آسمان آبی این شهر خاکستری هنوز آدم هایی هستند که هر دم و بازدمشان الفبایی از عشق و دوست داشتن را معنا می کند،چشم هایی که هنوز رنگی می بینند و از یاد فرشته های زمینی غافل نشده اند! دست هایی که هنوز بخشنده است و آغوش هایی که گرما و صمیمیت دارند.گاهی اینقدر به خودمان مشغول می شویم که حتی اصل انسانی خودمان را هم فراموش می کنیم آن وجهی که جزئی از ذات و نفسمان است و به راستی یادآوری آن تنها راه تسلی خاطر آشفتگی و رهایی از ظلمات روزمره دنیاست.

گاهی نیازی نیست برای رسیدن به خدا تا کعبه برویم! کعبه گاهی خانه ایست کاه گلی در محله مان که فرشته هایی در آن آشیانه دارند،اگر سفره شان خالیست اما چشم هایشان سیر است،اگر دست هایشان ضعیف است روحشان بزرگ است،دارایی شان لبخندیست پر از صفا و صداقت که با گوشه چشمی و ذره ای از محبتمان بی دریغ ارزانی مان می دارند.بله از کسانی صحبت میکنم که سالهاست در همین نزدیکی در قلب شهرمان زندگی می کنند و ما از یادشان غافلیم،می گوییم خودمان درد داریم و اگر خودمان را دریابیم هنر کرده ایم! اما کمتر وجدان بیداری با دیدن دردهای آنها می تواند خود را دردمند بداند!یکی از این وجدان های بیدار مادریست که سالها برای فرزندانی مادری کرده که هرچند آنها را ندیده! هرچند کیلومترها و فرسخ ها از آنها دور بوده است اما چنان دل در گروشان نهاده و آغوش محبت به رویشان گشوده که گویی ذره ای از آنها جدا نبوده است. موسسه خیریه بوستان مادر ایرانشهر که مزین به اسمی مقدس می باشد و الهام بخش آن محبت ها و کمک های بدون چشم داشت مادری سالخورده در پایتخت است فعالیت های خود را از سال 1388 به صورت رسمی آغاز کرده است. ممدکاران و دلسوخته گانی که قدم در این راه نهاده اند آن را نه یک وظیفه ای انسانی بلکه عشق خود می دانند عبادتی که آرامش قلب شان را در پی دارد.

یکی از اهداف اصلی راه اندازی موسسه خیره بوستان مادر در کنار دردمندان و مستضعفان و نیازمندان به عنوان یک یار و یاور بودن است،دریافتن کسانی که فراموش شده روزگار هستند.بسیاری از آسیب های اجتماعی نیاز به کمک های مادی و نیاز به تخصص و سرمایه گذاری های دولتی دارد. اما بوستان مادر به ما می فهماند که می توان تنها با وجدانی آگاه و دلهایی بزرگ مددرسان انسان های نیازمند بسیاری بود کسانی که هرچند بیمار،فقیر،بی سرپرست یا ناتوان هستند اما همین که یار و همراهی معنوی را کنار خود ببینند و حس کنند که از یاد نرفته اند،دل خوش به زندگی می شوند و گویی باری از دوششان برداشته شده است.

حال که در پایان ماه شستشوی دل ها هستیم و با فرا رسیدن عید بندگی با توان معنوی بیشتری به استقبال زندگی می رویم بیایید چشم هایمان را هم بشوییم و از این فرشتگان زمینی که دلهای آسمانی دارند غافل نشویم.صدها پرونده که با همت و تلاش شبانه روزی عزیزان در موسسه خیره بوستان مادر تشکیل و جمع آوری شده گوشه ای از نیاز ما انسان ها به یکدیگر است.طبقه بندی این پرونده ها به گونه ای است که هر شخص می تواند با قبول یک یا چند پرونده از نزدیک با زندگی و نیازهای ممدجو آشنا بشود حال اینکه نوع حمایت شما خواه مادی باشد یا معنوی گامی تاثیر گذار در زندگی شخص نیازمند دارد، بیاید شما هم یار و یاور محرومان باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با نحوه عملکرد موسسه خیریه بوستان مادر ایرانشهر با شماره زیر تماس بگیرید: 09155480515

/ 2 نظر / 27 بازدید
رازگو بلوچ

اگر می شود اساسنامه و لیست هیئت موسسانش را منتشر و بیشتر اطلاع رسانی کنید.

سارا خوشخوی

درود برشما موسسه بوستان مادر نشان می دهد که انسانها می توانند بدون مرز همدیگر راببینند و درک کنند. !